Basic Safety Training voor veiligheid op zee

Tijdens de Basic Safety Training krijgen scheepsbemanningen de kennis aangereikt waarmee ze zichzelf in noodgevallen kunnen redden. Deze training duurt vier dagen. Voor de praktijkoefeningen is bij de trainingslocatie van G4S Heerenveen een echt vrachtschip beschikbaar. De Basic Safety Training behandelt veel voorkomende noodsituaties. De cursisten krijgen basiskennis om bij slachtoffers eerste hulp te verlenen. Ook wordt stilgestaan hij het blussen van een brand aan boord. Op een schip is er tijdens een brand een groot risico op gebrek aan ademlucht. Er worden oefeningen gedaan om daarmee om te gaan. Tenslotte krijgen de cursisten les in het overleven in een reddingsboot op volle zee.

Basic Safety Training is een algemene training

De vaardigheden die tijdens een Basic Safety Training worden aangeleerd gaan een stuk verder dan de kennis die in een gewone cursus bedrijfshulpverlening wordt gepresenteerd. Dat is logisch, want bij een calamiteit in een bedrijf is de professionele hulpverlening vrij snel aanwezig. Bij een ongeluk op een schip op volle zee kan het uren, en soms wel dagen duren voordat er hulp arriveert. Tot die tijd moet de bemanning zichzelf redden. Dat vraagt om andere kennis dan dat je als BHV’er hulp kunt bieden bij een bedrijfsongeval.

Basic Safety Training is gecertificeerd

De Basic Safety Training is bedoeld voor alle bemanningen van schepen in de offshore industrie. De enige randvoorwaarde is dat je een recente gezondheidsverklaring hebt. Tijdens de training word ingegaan op de basisbeginselen van EHBO, persoonlijke overlevingstechnieken, brandpreventie en brandbestrijding, en persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheid. Deze training heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De trainers beoordelen op basis van de praktijkoefeningen of de cursisten de training met succes doorlopen. Als dat het geval is krijgen zij een aantekening in hun monsterboekje en een Certificate of Competence. Dat is vijf jaar geldig.