Ecologisch onderzoeksbureau

ecologisch onderzoeksbureau

Het ecologisch onderzoeksbureau van BTL Advies kijkt naar de natuurontwikkeling, de wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming, het beheer van de natuur en de opties om natuur te herstellen. Als je van plan bent om bijvoorbeeld een sloot te dempen, moet je daar eerst het ecologisch onderzoeksbureau bij halen. Want dat kan bepalen of het dempen van de sloot onherstelbare schade aan de natuur veroorzaakt. Ook kan het ecologisch onderzoeksbureau je adviseren over de manier waarop je een sloot kunt dempen en toch aan de natuurwetgeving kunt blijven voldoen.

ecologisch onderzoeksbureau

Biodiversiteit

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de biodiversiteit in ons land al jaren achteruit gaat. Dat wil zeggen dat er minder soorten van planten en dieren voorkomen, Met name de bijen hebben daar veel onder te lijden. Dat er minder bijen zijn is ook weer slecht voor de telers van fruit en bloemen. Een ecologisch onderzoeksbureau kan je helpen om een visie te formuleren en uit te voeren waarmee je de biodiversiteit een flinke boost kunt geven. Advies is niet beperkt tot landelijke gebieden, maar kan ook worden gerealiseerd in nieuw aan te leggen woonwijken. Door daar op de juiste wijze planten in te integreren wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit.

ecologisch onderzoeksbureau

Soortenonderzoek door het ecologisch onderzoeksbureau

Eén van de meest voorkomende werkzaamheden van het ecologisch onderzoeksbureau is het doen van soortenonderzoek. Dat betreft zowel planten, insecten als andere dieren. Door de resultaten van het soortenonderzoek goed te documenteren kan worden voorspeld wat de invloed van grote ruimtelijke ingrepen zal zijn. Gemeenten, provincies en andere organisaties die actief zijn met bouwwerkzaamheden, kunnen veel profijt hebben van het inschakelen van een ecologisch onderzoeksbureau. Soms is het mogelijk om door simpele ingrepen het leefgebied van soorten te behouden, terwijl het bouwproject gewoon kan worden doorgezet.