Transport

Het afgelopen jaar heeft een duidelijke lijn getrokken in de gewoonten van de mensen en het economisch systeem overbelast, waardoor veranderingen die al aan de gang waren, met name het proces van digitalisering van het bedrijfsleven, in een stroomversnelling zijn geraakt. De trends op het gebied van transport en logistiek voor de komende jaren draaien rond dit concept.

Het gebruik van en de behoefte aan eigen elektronische handel is dramatisch gegroeid als gevolg van nieuwe consumenten gewoonten en maakt het steeds moeilijker om bedrijfs voorspellingen te doen.

Daarom geven sommige fabrikanten de voorkeur aan een geïntegreerde uitbesteding van de transport en logistiek processen en het beheer van het toeleverings netwerk, dat correct in kaart moet worden gebracht en in staat moet zijn om in de loop van de tijd wijzigingen in de prioriteiten vast te stellen.

Kunstmatige intelligentie, internet van dingen en machinaal leren

De overgang naar logistiek 4.0 verloopt nu snel, te beginnen met procesautomatisering om het strategisch potentieel van de onderneming te vergroten en het hoofd te bieden aan de steeds frequentere schommelingen in vraag en aanbod. In het tijdperk van Big Data worden analytics en prognoses essentiële vereisten om het hoofd te bieden aan een snel veranderende economische context.

Dankzij beheersplatforms en -software kunnen met behulp van machinaal leren en kunstmatige intelligentie nieuwe soorten gegevens worden verzameld en waardevolle informatie worden geëxtraheerd, waardoor het model voor het beheer van de stromen en de logistieke KPI’s opnieuw kunnen worden geconfigureerd.

Het internet van de dingen daarentegen maakt het mogelijk een snelle verbinding tussen verschillende apparaten tot stand te brengen, waardoor ook de mens-machine-interactie wordt verbeterd. Nieuwe technologieën hebben geleid tot de verspreiding van sensoren en slimme apparaten in de opslag- en transport fasen, waardoor ultra moderne geautomatiseerde magazijnen zijn ontstaan.

Blockchain in transport & logistiek

Met de enorme toename van de hoeveelheid gegevens en het belang om er informatie uit te halen, neemt de behoefte aan meer veiligheid bij de operaties en de communicatie tussen de verschillende actoren in de toeleveringsketen toe.

Blockchain is de technologie die het mogelijk maakt de stroom van gegevens en transacties op een versleutelde en beschermde manier te beheren, operaties te traceren en deze onveranderlijk en geverifieerd te maken. Ook kunnen transacties worden gedocumenteerd, waardoor de foutmarges worden verkleind.

Het belang van de laatste kilometer

De laatste mijl is de levering aan de klant, het is de laatste fase van de logistieke keten. In de evolutie van vervoer en logistiek zijn de voortdurende ontwikkeling van stedelijke centra en veranderingen in de mobiliteit factoren die van invloed zijn op het magazijnbeheer en het vervoer van goederen.

De elektronische handel neemt toe en de synergie tussen productie en distributie wordt steeds meer op maat gemaakt. De toename van het verkeer is een parameter die in het oog moet worden gehouden, vandaar de behoefte aan kleinere systemen die dicht bij de klanten zijn geplaatst en de optimalisering van ritten en routes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *